Ardú Céime - Dul Chun Cinn

Ardú Céime chuig Léachtóir Sinsearach agus Ollamh Pearsanta

Tá sonraí maidir le conas iarratas a dhéanamh ar ardú céime chuig Léachtóir Sinsearach agus Ollamh Pearsanta le fáil ar www.nuigalway.ie/academicpromotions. Seo a leanas sceideal na spriocdhátaí d’iarratais ar an scéim maidir le hArdú Céime Acadúil chuig Léachtóir Sinsearach agus Ollamh Pearsanta do 2024, 2025 agus 2026:

  • 29 Feabhra 2024
  • 30 Lúnasa 2024
  • 28 Feabhra 2025
  • 31 Lúnasa 2025

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh 4pm am na hÉireann ar an spriocdháta.

Scéim Coinneála do Chomhaltaí Foirne Acadúla 

Creat Inniúlachta do Róil Acadúla

Dul chun cinn chuig Léachtóir os cionn an bhaic

Introduction of New American style Academic Titles to NUI Galway 

School Norms